Tag Archives for " donošenje presude bez ispitivanja okrivljenog "

Donošenje presude bez ispitivanja okrivljenog

PREKRŠAJNO PRAVO

Donošenje presude bez ispitivanja okrivljenog

Ako okrivljeni, koji je uredno pozvan, ne dođe na ročište i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pisanu odbranu, a njegovo ispitivanje nije nužno za utvrđivanje činjenica koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke, presuda se može doneti i bez ispitivanja okrivljenog.