Ocena iskaza svedoka

PROCESNO PRAVO

Ocena iskaza svedoka

Sud ne može da ne prihvati iskaze pojedinih svedoka i stranaka samo zbog toga što je prihvatio iskaze drugih svedoka i stranaka, već je dužan da ceni svaki dokaz zasebno i sve dokaze zajedno, pa tek da na osnovu takve ocene, odluči koje će činjenice uzeti kao dokazane, odnosno koje iskaze prihvata.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)