Tag Archives for " prepoznavanje od strane svedoka "

Prepoznavanje lica

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prepoznavanje lica

Prepoznavanje lica se može izvršiti i uz pomoć fotografija i na takvom dokazu – zapisniku o prepoznavanju lica, se može zasnovati sudska odluka.