Tag Archives for " oslobođenje od dužnosti svedočenja "

Privilegovani svedok

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Privilegovani svedok

Kada u vreme održavanja glavnog pretresa svedok nije imao svojstvo vanbračnog supruga okrivljene, pa time nije bio lice koje je oslobođeno dužnosti svedočenja, zbog čega sud nije dužan da ga pre ispitivanja upozori da ne mora da svedoči.

Lica koja su oslobođena od dužnosti svedočenja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Lica koja su oslobođena od dužnosti svedočenja

Tazbinsko srodstvo se zasniva u momentu zaključenja braka, pa se u situaciji kada svedok i oštećena koja je usvojena ćerka okrivljenog nisu zaključili brak, već žive u vanbračnoj zajednici, ne može smatrati da se svedok i okrivljeni nalaze u tazbinskom srodstvu zbog čega sud i nije bio dužan da ovog svedoka pre saslušanja upozori da je oslobođen od dužnosti svedočenja.

Oslobođenje od dužnosti svedočenja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od dužnosti svedočenja

Činjenica da lice koje je oslobođeno od dužnosti svedočenja ipak svedoči, sama po sebi ne predstavlja nezakoniti dokaz, već se iskaz takvog svedoka smatra nezakonitim dokazom samo u slučaju da takav svedok nije upozoren da ne mora svedočiti ili da se nije izričito odrekao tog prava ili ako upozorenje nije ubeleženo u zapisniku.