Tag Archives for " predlog za izricanje odgovarajuće vaspitne mere prema maloletnom izvršiocu krivično "

Primena opštih odredaba Zakonika o krivičnom postupku u žalbenom postupku prema mal. sada punoletnom izvršiocu krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Primena opštih odredaba Zakonika o krivičnom postupku u žalbenom postupku prema mal. sada punoletnom izvršiocu krivičnog dela

Viši javni tužilac je dužan da u predlogu za izricanje odgovarajuće vaspitne mere prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela stavi sve predloge za izvođenje pojedinih dokaza na sednici veća ili glavnom pretresu koji su mu u tom momentu poznati i na osnovu kojih potkrepljuje navode svog optužnog akta prema maloletniku, a ne da u fazi žalbenog postupka nezadovoljan odlukom prvostepenog suda predlaže neposredno saslušanje pojedinih svedoka koji su mu ranije bili poznati a da pri tome ne navodi zašto taj predlog ranije nije izneo, jer je odredbama Zakonika o krivičnom postupku izričito propisano kada se i pod kojim uslovima mogu u žalbi iznositi činjenice i predlagati novi dokazi.