Tag Archives for " svedočenje "

Privilegovani svedok

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Privilegovani svedok

Kada u vreme održavanja glavnog pretresa svedok nije imao svojstvo vanbračnog supruga okrivljene, pa time nije bio lice koje je oslobođeno dužnosti svedočenja, zbog čega sud nije dužan da ga pre ispitivanja upozori da ne mora da svedoči.

Kažnjavanje svedoka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Kažnjavanje svedoka

Svedok je narušavao red u sudnici, time što nije poštovao naređenje sudije, da ne govori i ne komentariše tok postupka, da ne vređa svedoka, sa kojim ponašanjem je nastavio i nakon upozorenja, a potom je vređao dostojanstvo suda i postupajućeg sudije.

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

Izveštaj Centra za socijalni rad, koji se bazira na sadržini podnete krivične prijave protiv okrivljenog zbog krivičnog dela nasilje u porodici, može se pročitati kao dokaz na glavnom pretresu, bez obzira što se na pretresu oštećeni koristio pravom da ne svedoči.

Oslobođenje od dužnosti svedočenja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od dužnosti svedočenja

Činjenica da lice koje je oslobođeno od dužnosti svedočenja ipak svedoči, sama po sebi ne predstavlja nezakoniti dokaz, već se iskaz takvog svedoka smatra nezakonitim dokazom samo u slučaju da takav svedok nije upozoren da ne mora svedočiti ili da se nije izričito odrekao tog prava ili ako upozorenje nije ubeleženo u zapisniku.