Tag Archives for " obrazloženje presude višeg suda i preinačavanje odluke nižeg suda "

Obrazloženje presude višeg suda kojom se preinačava odluka nižeg suda

USTAVNO PRAVO

Obrazloženje presude višeg suda kojom se preinačava odluka nižeg suda

Kada sud više instance u postupku po žalbi svojom odlukom preinačava odluku suda niže instance, postoji veći stepen obaveze suda više instance da detaljnije, jasnije, preciznije obrazloži svoju odluku.