Tag Archives for " odluka Ustavnog suda "

Ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

Postupak koji je odlukom suda pravnosnažno okončan može se po predlogu stranke ponoviti ako je Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi, utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčeno Ustavom u parničnom postupku.

Izvršenje odluke Ustavnog suda

USTAVNO PRAVO

Izvršenje odluke Ustavnog suda

Kada u postupku po ustavnoj žalbi, kao način otklanjanja štetnih posledica, poništi odluku redovnog suda kojom je povređeno Ustavom zajemčeno pravo i odredi, odnosno naloži donošenje nove sudske odluke, izvršenje odluke Ustavnog suda podrazumeva obavezu nadležnog suda da postupi po nalogu Ustavnog suda, tj. da novu odluku donese u skladu sa ocenama i stavovima iznetim u odluci Ustavnog suda koja se izvršava.