Tag Archives for " ispravljanje greške u presudi "

Pogrešna pouka o dužini roka za podnošenje žalbe

USTAVNO PRAVO

Pogrešna pouka o dužini roka za podnošenje žalbe

Sudovi su dužni da o pravu stranaka na podnošenje žalbe daju zakonitu, pravilnu i potpunu pouku koja neće ostavljati bilo kakve dileme o tome da li postoji pravo na žalbu i koji su rokovi za podnošenje žalbe, pa u slučaju kada sud stranci da pogrešnu pouku o dužini žalbenog roka, bez obzira na to da li se radi o stranci koja je vična pravu ili ne, stranka ne sme da trpi štetne posledice zbog greške suda.

Ispravljanje grešaka u presudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispravljanje grešaka u presudi

Kada je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi sa članom 289. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ, a propustio da mu izrekne meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom shodno članu 297. stav 5. KZ, nije mogao da mu izrekne navedenu meru bezbednosti donošenjem rešenja o ispravci presude.