Tag Archives for " odbacivanje neuredne tužbe "

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

AUTORSKO PRAVO

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

Na predlog lica, koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda prava na žig.

Odbacivanje tužbe kao neuredne

PROCESNO PRAVO

Odbacivanje tužbe kao neuredne

Nakon što se tuženi upustio u raspravljanje i što je održano više ročišta, ukoliko prvostepeni sud smatra da tužbeni zahtev nije dovoljno određen, treba da pozove tužioca da tužbu uredi preciziranjem tužbenog zahteva, a ne da na kraju postupka tužbu kao neurednu odbaci.