Tag Archives for " neuredna tužba "

Odbacivanje tužbe kao neuredne

UPRAVNO PRAVO

Odbacivanje tužbe kao neuredne

Ako je tužba nepotpuna ili nerazumljiva, sud će pozvati tužioca da u ostavljenom roku otkloni nedostatke tužbe i ukazaće mu na posledice ako ne postupi po zahtevu suda, a ako tužilac u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke u tužbi koji sprečavaju rad suda, sud će odbaciti tužbu kao neurednu.

Neuredna tužba u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Neuredna tužba u upravnom sporu

Ako je tužba nepotpuna i nerazumljiva, sud će pozvati tužioca da u ostavljenom roku otkloni nedostatke tužbe i ukazaće mu na posledice ako ne postupi po zahtevu suda, pa ako tužilac u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke u tužbi koji sprečavaju rad suda, sud će odbaciti tužbu kao neurednu.