Tag Archives for " promet nepokretnosti "

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovori o prometu nepokretnosti koji su zaključeni u vreme ranije važećeg Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 42/98 i 111/09) mogu se konvalidirati ukoliko su ispunjeni uslovi za konvalidaciju propisani tim zakonom, bez obzira na vreme podnošenja tužbe.

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

STRUČNI SAVET
JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik može solemnizovati (potvrditi) ugovor o prometu nepokretnosti kada prodavac nije uknjižen kao vlasnik u katastru (vanknjižni vlasnik), a predmetnu nepokretnost je stekao na osnovu ugovora koji je solemnizovan kod javnog beležnika imajući u vidu odredbe čl. 61, 85. i 117. Zakona o državnom premeru i katastru?