Obrazloženje presude Upravnog suda

USTAVNO PRAVO

Obrazloženje presude Upravnog suda

S obzirom na to da se u upravnom sporu proverava zakonitost konačnog upravnog akta na podlozi činjenica utvrđenih u upravnom postupku, to ne postoji obaveza Upravnog suda da obrazlaže sve navode tužbe ukoliko su oni već isticani u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu i u kom postupku su ti navodi ocenjeni.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)