Tag Archives for " određivanje pritvora prema maloletniku "

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

S obzirom da je okrivljeni do sada četiri puta osuđivan, između ostalog i zbog izvršenja istovrsnog krivičnog dela, da se radi o nezaposlenom licu, bez stalnih izvora prihoda, bez imovine iz koje bi ostvarivao prihode i da je zavisnik od upotrebe opojnih droga, zbog čega se i „po sopstvenoj izjavi“ bavi neovlašćenom prodajom opojne droge, pravilan je zaključak prvostepenog suda da navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju puštanja na slobodu u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, te se produženje pritvora iz ovog pritvorskog razloga pokazuje kao nužno i neophodno.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Određivanje pritvora prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Određivanje pritvora prema maloletniku

Kada je maloletnik priznao sve radnje izvršenja krivičnih dela koja su mu stavljena na teret i opisao način izvršenja, razlozi u rešenju o određivanju pritvora da će uticati na drugog saučesnika koji je otkriven na osnovu snimka sa video kamere ali čiji je identitet nepoznat su apstraktni zbog toga što je neizvesno da li će se protiv tog drugog lica čiji identitet nije utvrđen voditi krivični postupak.