Tag Archives for " produženje pritvora prema maloletniku "

Produženje pritvora prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Produženje pritvora prema maloletniku

Razlozi za produženje pritvora moraju da budu jasni i argumentovani kada se navodi da okolnosti koje opredeljuje prvostepeni sud poseduju kvalitet osobitih okolnosti koje ukazuju da će maloletni N. M. u kratkom vremenskom periodu ponoviti izvršenje krivičnog dela.

Produženje pritvora prema maloletniku do stupanja u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Produženje pritvora prema maloletniku do stupanja u vaspitno-popravni dom

Okolnosti da zbog odnosa maloletnika prema delu i nekritičkog odnosa prema svom ponašanju, ukazuju da postoji ozbiljna opasnost da bi maloletnik u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi delo, što uz okolnost da je sa oštećenom u rodbinskim odnosima, da žive u istom naselju i u istoj ulici, opravdava produženje pritvora po navedenom osnovu.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

Postoji i dalje uznemirenje javnosti kada iz dokaza u spisima proizlazi osnovana sumnja da je maloletnica izvršila krivično delo ubistvo, kao i da su u konkretnom slučaju ispunjeni kumulativni uslovi neophodni da bi pritvor egzistirao po ovom zakonskom osnovu, odnosno da je pored objektivnog uslova za meru pritvora po navedenom zakonskom osnovu, koji se odnosi na propisanu kaznu, ispunjen i uslov da su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti koji je takvog kvaliteta da i dalje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora posle presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

S obzirom da je okrivljeni do sada četiri puta osuđivan, između ostalog i zbog izvršenja istovrsnog krivičnog dela, da se radi o nezaposlenom licu, bez stalnih izvora prihoda, bez imovine iz koje bi ostvarivao prihode i da je zavisnik od upotrebe opojnih droga, zbog čega se i „po sopstvenoj izjavi“ bavi neovlašćenom prodajom opojne droge, pravilan je zaključak prvostepenog suda da navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju puštanja na slobodu u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, te se produženje pritvora iz ovog pritvorskog razloga pokazuje kao nužno i neophodno.

Produženje pritvora prema maloletniku i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Produženje pritvora prema maloletniku i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U rešenju kojim se prema maloletniku produžava pritvor mora se ispitati da li postoje mogućnosti da se prema maloletniku svrha može postići merom privremenog smeštaja, što ako nije učinjeno prvostepe-no rešenje ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama.