Tag Archives for " obaveza suda da obrazloži svoju odluku "

Obaveza Upravnog suda da obrazloži svoju odluku

UPRAVNO PRAVO

Obaveza Upravnog suda da obrazloži svoju odluku

Obaveza Upravnog suda da obrazloži svoju odluku ne podrazumeva obavezu da detaljno odgovori na sve navode tužioca, već da iste oceni i pri tome iznese jasan stav i argumente za one navode za koje nalazi da su pravno relevantni za ocenu zakonitosti osporenog akta.