Tag Archives for " obrazloženje sudske odluke "

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Pravo na obrazloženu sudsku odluku ne podrazumeva samo obavezu drugostepenog suda da odgovori na ključne navode žalioca, već i dužnost suda da detaljno iznese odlučujuće argumente na kojima temelji zauzeti pravni stav, što posebno dolazi do izražaja kada protiv drugostepene odluke nije dozvoljena revizija kao vanredni pravni lek.

Obrazloženje sudske odluke i standardi pravednog suđenja

USTAVNO PRAVO

Obrazloženje sudske odluke i standardi pravednog suđenja

Prilikom davanja odgovora na pitanje da li obrazloženje sudske odluke zadovoljava standarde prava na pravično suđenje, treba voditi računa o okolnostima konkretnog slučaja i prirodi određene odluke, s tim da sudska odluka ne može biti bez ikakvog obrazloženja, niti lapidarnog karaktera.