Tag Archives for " dostavljanje poziva za ročište "

Dostavljanje poziva stranci radi učešća u upravnom postupku

UPRAVNO PRAVO
Dostavljanje poziva stranci radi učešća u upravnom postupku

Dostavljanje poziva stranci radi učešća u upravnom postupku ne može se smatrati urednim dostavljanjem “obaveštenja o pozivu“, pošto takav način ličnog dostavljanja nije propisan zakonom.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je okrivljenom pogrešno dostava poziva izvršena preko oglasne table suda smatrajući da okrivljeni prethodno nije pronađen na adresi koja je poznata sudu, pa je doneta i prvostepena presuda kojom je okrivljeni oglašen krivim, a obaveštenje da će pismeno biti istaknuto na oglasnoj tabli je izvršeno u poštansko sanduče komšije, tada je glavni pretres održan bez lica čije je prisustvo na glavnom pretresu obavezno.

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.