Tag Archives for " obaveza okrivljenog da obavesti sud o promeni prebivališta ili adrese stana "

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Dužnost okrivljenog da obavesti sud o promeni prebivališta ili adrese stana

PREKRŠAJNO PRAVO

Dužnost okrivljenog da obavesti sud o promeni prebivališta ili adrese stana

Okrivljeni je dužan da ako u toku postupka promeni prebivalište ili adresu stana, o tome obavesti sud kod kog se vodi prekršajni postupak.