Tag Archives for " opozivanje uslovne osude "

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude

Kada je okrivljeni izrečenom uslovnom osudom obavezan da plati zaostali dug na ime izdržavanja maloletne dece, a što nije učinio u ostavljenom roku, to je nebitna činjenica za opoziv uslovne osude da je okrivljeni u tom periodu deci, koja su boravila kod njega, kupovao garderobu, poklone, hranio ih i drugo.

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

Ako je uslovnom osudom osuđenom određeno ispunjenje neke obaveze, a on ne ispuni tu obavezu u roku određenom u presudi, sud može u okviru vremena proveravanja opozvati uslovnu osudu i izreći kaznu koja je utvrđena u uslovnoj osudi.