Tag Archives for " povlačenje tužbe i troškovi parničnog postupka "

Odricanje od prava na žalbu

PROCESNO PRAVO

Odricanje od prava na žalbu

Stranka može da se odrekne prava na žalbu od trenutka kad je presuda objavljena.

Troškovi parničnog postupka u slučaju povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka u slučaju povlačenja tužbe

Kada je na ročištu tužilac povukao tužbu, sa povlačenjem se saglasio punomoćnik tuženika i istovremeno tražio troškove, tada je tužilac dužan da plati tuženiku parnične troškove, ali bez utvrđene zakonske zatezne kamate, jer ista troškovnikom nije ni tražena.