Tag Archives for " izdavanje poternice "

Određivanje pritvora zbog nepoštovanja mere zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije bez odobrenja suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora zbog nepoštovanja mere zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije bez odobrenja suda

Kada je okrivljeni prekršio izrečenu meru zabrane napuštanja Republike Srbije bez odobrenja suda u toku glavnog pretresa, nije se redovno javljao u sud, nije dolazio na glavne pretrese, nije bilo moguće njegovo dovođenje, raspisana je poternica za njim, pa je pravilna odluka prvostepenog suda kada je okrivljenom odredio pritvor.

Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952(497.11)

NAČELO EFIKASNOSTI I EKONOMIČNOSTI U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Duži niz godina pravosuđe Srbije nastoji da sudski sistem organizuje tako da se suđenja odvijaju u razumnom roku i da se otkloni „usko grlo“ u izvršenju pravnosnažnih sudskih odluka.
Dosadašnji rezultati nisu za pohvalu. Oni su nastali kao rezultat neuspešnih reformi, nedovoljno dobrih zakonskih projekata, nedovoljne organizovanosti sudskog sistema, kako u pogledu infrastrukturne opremljenosti, tako i u pogledu subjektivnih resursa.
Upoznavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava sve više dobija na značaju, a implementacija evropskih standarda u domaće zakonodavstvo, postaje neminovna potreba.
Primena novog ZIO će pokazati vrlo brzo da li su odredbe o ekonomičnosti i efikasnosti postupka izvršenja dobro odmerene, i da li će doprineti delotvornom ubrzanju postupka. Neki od važnijih evropskih standarda su navedeni u referatu, pa svaki čitalac ZIO i referata može da oceni da li su i u kojoj meri implementirani.

Ključne reči: izvršenje pravnosnažne presude, izvršni postupak kao nastavak parničnog postupka, pomoć drugih državnih organa u izvršenju kao zakonska dužnost, ekonomičnost i efikasnost, skraćenje rokova, razumni rok, izdavanje poternice, izdavanje objave, novčano kažnjavanje, uloga javnog izvršitelja, evropski standardi u izvršnom postupku.