Tag Archives for " izdavanje poternice "

Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

Kada osuđeni na kaznu zatvora za koju je određeno da će se izvršiti bez primene elektronskog nadzora u prostorijama u kojima stanuje prekrši tu svoju obavezu bez zakonom propisanog opravdanog razloga, što je utvrđeno proverom putem više telefonskih poziva i izlaskom pripadnika policije na lice mesta koji su utvrdili da osuđeni nije u prostorijama u kojima stanuje, ostatak kazne ima izdržati u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Određivanje pritvora zbog nepoštovanja mere zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije bez odobrenja suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora zbog nepoštovanja mere zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije bez odobrenja suda

Kada je okrivljeni prekršio izrečenu meru zabrane napuštanja Republike Srbije bez odobrenja suda u toku glavnog pretresa, nije se redovno javljao u sud, nije dolazio na glavne pretrese, nije bilo moguće njegovo dovođenje, raspisana je poternica za njim, pa je pravilna odluka prvostepenog suda kada je okrivljenom odredio pritvor.

Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952(497.11)

NAČELO EFIKASNOSTI I EKONOMIČNOSTI U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Duži niz godina pravosuđe Srbije nastoji da sudski sistem organizuje tako da se suđenja odvijaju u razumnom roku i da se otkloni „usko grlo“ u izvršenju pravnosnažnih sudskih odluka.
Dosadašnji rezultati nisu za pohvalu. Oni su nastali kao rezultat neuspešnih reformi, nedovoljno dobrih zakonskih projekata, nedovoljne organizovanosti sudskog sistema, kako u pogledu infrastrukturne opremljenosti, tako i u pogledu subjektivnih resursa.
Upoznavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava sve više dobija na značaju, a implementacija evropskih standarda u domaće zakonodavstvo, postaje neminovna potreba.
Primena novog ZIO će pokazati vrlo brzo da li su odredbe o ekonomičnosti i efikasnosti postupka izvršenja dobro odmerene, i da li će doprineti delotvornom ubrzanju postupka. Neki od važnijih evropskih standarda su navedeni u referatu, pa svaki čitalac ZIO i referata može da oceni da li su i u kojoj meri implementirani.

Ključne reči: izvršenje pravnosnažne presude, izvršni postupak kao nastavak parničnog postupka, pomoć drugih državnih organa u izvršenju kao zakonska dužnost, ekonomičnost i efikasnost, skraćenje rokova, razumni rok, izdavanje poternice, izdavanje objave, novčano kažnjavanje, uloga javnog izvršitelja, evropski standardi u izvršnom postupku.