Tag Archives for " dostavljanje putem elektronske pošte "

Dostavljanje putem elektronske pošte i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dostavljanje putem elektronske pošte i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Okrivljenom je povređeno pravo na odbranu kada je njegovom braniocu poziv za glavni pretres dostavljen elektronskom poštom u situaciji kada branilac prethodno nije dao saglasnost da mu se dostava vrši na taj način, pa je glavni pretres i pored protivljenja okrivljenog održan u odsustvu njegovog izabranog branioca, jer on nije mogao da odmah angažuje drugog branioca, a nije želeo da svoju odbranu iznosi bez svog izabranog branioca.