Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Ima mesta izricanju mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi okrivljenom koji je učinio protivpravno delo koje je u zakonu predviđeno kao krivično delo nasilje u porodici prema svojoj supruzi, jer je u vreme izvršenja dela bio neuračunljiv – boluje od duševnog oboljenja paranoidne šizofrenije i kod koga postoji ozbiljna opasnost da učini i teže delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)