Tag Archives for " staratelj "

Premeštaj osuđenog u toku izvršenja mere bezbednosti medicinskog tipa

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Premeštaj osuđenog u toku izvršenja mere bezbednosti medicinskog tipa

Specijalna zatvorska bolnica je ovlašćena da podnese predlog za premeštaj osuđenog koji je strani državljanin prema kome je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u drugu ustanovu zatvorenog tipa, kada postoje nemedicinski razlozi.