Tag Archives for " određivanje privremene mere "

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Nepotpuni predlog za određivanje privremene mere

PROCESNO PRAVO

Nepotpuni predlog za određivanje privremene mere

Kada se privremenom merom traži zabrana otuđenja i doznaka za seču stabala, bez označenja ko će sprovesti navedeno izvršenje, predlog za njeno donošenje treba odbaciti bez prethodnog vraćanja na dopunu, jer isti ne sadrži sve što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupi.

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

PROCESNO PRAVO

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

Protiv rešenja o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine, nije dozvoljena posebna žalba, te tako doneto rešenje ima svojstvo izvršne isprave i pre pravnosnažnosti odluke.