Tag Archives for " proganjanje "

Povrat i mogućnost izdržavanja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povrat i mogućnost izdržavanja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Kada je okrivljen oglašen krivim zbog krivičnog dela proganjanje, a ispunjeni su uslovi koji se odnose na povrat, nema uslova za izricanje kazne zatvora koju će okrivljeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, već za izricanje kazne zatvora koju će izdržavati u efektivnom trajanju.

Razlozi za produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za produženje pritvora

Prilikom procene razloga za produženje pritvora potrebno je analizirati sve činjenice, a posebno je potrebno da sud uzme u obzir nalaz i mišljenje psihijatrijskog veštačenja.

Proganjanje

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Proganjanje

U situaciji kada je okrivljeni slao oštećenoj sms poruke neprikladnog – pornografskog sadržaja, koja se zbog toga žalila kolegama na poslu jer se osećala uznemireno, uplašeno i protivila se bilo kakvoj drugoj komunikaciji sa okrivljenim osim poslovne komunikacije iako je on pokušavao protivno njenoj volji da sa oštećenom uspostavi komunikaciju, u radnjama okrivljenog stiču se obeležja krivičnog dela proganjanje.

Proganjanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Proganjanje

Kada je okrivljeni preko svog mobilnog telefona bezbroj puta, a u dužem periodu pozivao oštećenu, sa kojom je ranije bio u emotivnoj vezi, pa kada mu je blokirala broj mobilnog telefona, nastavio je da je poziva sa broja mobilnog telefona vlasništvo drugog lica, želeći da ponovo uspostavi kontakt sa njom i preteći joj, učinio je krivično delo proganjanja.