Tag Archives for " mera obaveznog lečenja alkoholičara u zdravstvenoj ustanovi "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

Izreka prvostepene presude je suprotna razlozima iste kada se u pogledu izricanja mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara veštak u svom nalazu i mišljenju nije izjasnila da na strani okrivljenog postoji opasnost da će okrivljeni usled zavisnosti od alkohola dalje vršiti krivična dela a provstepeni sud je izrekao navedenu meru bezbednosti.

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, takav učinilac ne može biti obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

Izveštaj klinike iz koga proizlazi da se predmetna mera bezbednosti sprovodi ne predstavlja izveštaj o bolesti okrivljenog, već izveštaj o postojanju opravdanih razloga da li da se lečenje okrivljenog prekine ili nastavi, tačnije da li da se prekine sa primenom predmetne mere ili da ista ostane na snazi.

Odluka o prinudnom izvršenju mere obaveznog lečenja alkoholičara u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odluka o prinudnom izvršenju mere obaveznog lečenja alkoholičara u zdravstvenoj ustanovi

Odluka o prinudnom izvršenju mere obaveznog lečenja alkoholičara u zdravstvenoj ustanovi donosi se po službenoj dužnosti ili na predlog ustanove u kojoj se osuđeni lečio ili je trebalo da se leči.