Tag Archives for " nužna odbrana "

Nužna odbrana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nužna odbrana

Kada oštećeni u ruci drži drveni stupac i prilazi okrivljenom koji drži pištolj u ruci, stupcem ne zamahuje ka okrivljenom, a okrivljeni ispali jedan projektil i nanese tešku telesnu povredu oštećenom u predelu ramena, izvršilac je krivičnog dela teške telesne povrede i ne može se pozivati na nužnu odbranu.

Nužna odbrana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nužna odbrana

Kada je oštećeni napao okrivljenog tako što ga je uhvatio svojom rukom za njegovu levu ruku iznad lakta i povukao ga, a flašu koju je držao iza leđa u desnoj ruci, podigao iznad glave, pa je okrivljeni udario oštećenog u predeo lica zatvorenom šakom usled čega je oštećeni pao i glavom udario o sto i o pod i tom prilikom zadobio teške telesne povrede opasne po život usled kojih je posle nekoliko dana nastupila i smrt, okrivljeni je u toj situaciji odbijao istovremeni protivpravni napad i postupao u nužnoj odbrani.

Krivično delo učestvovanje u tuči iz člana 123. KZ u sudskoj praksi

UDK: 343.615(497.11)

KRIVIČNO DELO UČESTVOVANJE U TUČI IZ ČLANA 123. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Inkriminacija krivičnog dela učestvovanje u tuči je predviđena u članu 123. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14).
Navedeno krivično delo ima samo jedan oblik i glasi: “Ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška telesna povreda, kazniće se, za samo učestvovanje, novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.”
Dakle, radnja izvršenja ovog krivičnog dela je učestvovanje u tuči. To je u stvari, aktivna delatnost lica koje učestvuje u tuči, odnosno njegovo fizičko razračunavanje. Takva aktivna radnja, postavlja ključno pitanje: ko je učesnik u tuči u smislu postojanja krivičnog dela iz člana 123. KZ.

Ključne reči: tuča i njen pojam, učesnik u tuči, objektivni uslov inkriminacije, nužna odbrana.

Krivično delo učinjeno na mah

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krivično delo učinjeno na mah

Učinilac krivičnog dela može postupati na mah isključivo ukoliko je radnju izvršenja krivičnog dela preduzeo nakon prestanka napada, a ne i u trenutku dok napad traje, jer u tom slučaju učinilac od sebe odbija istovremeni protivpravni napad i postupa u nužnoj odbrani ili, pak, u granicama prekoračenja iste.