Tag Archives for " izricanje jedinstvene kazne "

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

Dozvoljeno je spajanje kazne zatvora i kazne zatvora koju okrivljeni po odluci suda treba da izdrži na taj način što ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje (tzv. ”kućni zatvor”) i izricanje jedinstvene kazne po pravilima za odmeravanje kazne za dela u sticaju, jer su u pitanju istovrsne kazne koje nakon izricanja jedinstvene kazne gube svoju samostalnost.

Izricanje jedinstvene kazne osuđenom

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje jedinstvene kazne osuđenom

Kada su okrivljenom pravosnažno izrečene različite vrste kazni (novčana kazna i kazna zatvora), onda nisu ispunjeni uslovi za primenu odredbi o odmeravanju jedinstvene kazne za dela u sticaju, a samim tim ni uslovi za izricanje jedinstvene kazne osuđenom.