Tag Archives for " zamena vaspitne mere "

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Zamena vaspitne mere

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Zamena vaspitne mere

Prilikom zamene vaspitne mere iz otvorene zaštite najtežom vaspitnom merom zavodskog karaktera – upućivanje u vaspitno-popravni dom moraju biti dati jasni razlozi o zameni vaspitne mere i ispunjenosti zakonskih uslova i neophodnosti izricanja vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.