Tag Archives for " obavezno lečenje narkomana "

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Kada je na osnovu izveštaja komisije lekara Specijalne zatvorske bolnice navedeno da je osuđeni u bolničkim uslovima postigao terapijski maksimum, da za nastavak hospitalnog tretmana ne postoje medicinske indikacije, kao i da bi dalje zadržavanje u SZB moglo da se negativno odrazi na dosadašnje terapijsko dostignuće kod činjenice da isti nije izdržao celu kaznu, osnovan je predlog da se obustavi mera obaveznog lečenja narkomana.

Obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obavezno lečenje narkomana

Da bi se izrekla mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana neophodno je utvrditi da li je učinilac krivično delo izvršio usled zavisnosti od opojnih droga i da li postoji uzročna veza između učinjenog dela i zavisnosti učinioca od opojne droge kao i opasnost da će usled te zavisnosti i dalje da vrši krivična dela.