Tag Archives for " zajednička imovina supružnika "

Zajednička imovina supružnika na otkupljenom stanu

USTAVNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika na otkupljenom stanu

Prilikom odgovora na pitanje da li stan iz otkupa predstavlja zajedničku imovinu supružnika, mora se poći od specifičnih okolnosti u pogledu uslova za sticanje stanarskog prava i formiranja otkupne cene koja nije bila tržišna, već zakonom propisana u pogledu elemenata na osnovu kojih je određivana i koja je predstavljala pogodnost za kupca kao titulara stečenog stanarskog prava.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku, predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a okolnost da u istom stanu stanuje roditelj supružnika, ne isključuje mogućnost da supružnici stiču svoju imovinu u smislu člana 177. stav 1. Porodičnog zakona.