Rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

UPRAVNO PRAVO

Rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

Produžena rehabilitacija, predviđena Listom indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju, odobrava se na osnovu otpusne liste ne starije od mesec dana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)