Tag Archives for " izricanje jedinstvene kazne zatvora "

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

Dozvoljeno je spajanje kazne zatvora i kazne zatvora koju okrivljeni po odluci suda treba da izdrži na taj način što ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje (tzv. ”kućni zatvor”) i izricanje jedinstvene kazne po pravilima za odmeravanje kazne za dela u sticaju, jer su u pitanju istovrsne kazne koje nakon izricanja jedinstvene kazne gube svoju samostalnost.

Postupak za izricanje jedinstvene kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Postupak za izricanje jedinstvene kazne zatvora

Kada je okrivljeni podneo sudu zahtev za izricanje jedinstvene kazne zatvora po dve pravnosnažne presude, po prvoj je osuđen na kaznu zatvora, a po drugoj je usled opozivanja uslovne osude okrivljenom izrečena kazna zatvora, ispunjeni su uslovi za izricanje jedinstvene kazne zatvora.