Tag Archives for " mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana "

Obustava izvršenja mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obustava izvršenja mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

Ustanova u kojoj se sprovodi mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana je ovlašćena da proceni da li je vreme koje je okrivljeni proveo u toj ustanovi bilo dovoljno da se ostvari zadovoljavajuća remisija pri čemu se u toj proceni ceni ne samo vreme provedeno u toj ustanovi nego i podatak da je osuđeni primljen nakon boravka u penalnoj sredini i koliko je prethodno proveo u toj sredini, odnosno da li postoje odnosno ne postoje medicinske indikacije za nastavak hospitalnog tretmana, pa da na osnovu svih tih podataka podnese zahtev nadležnom sudu za obustavu izvršenja ove mere bezbednosti.