Tag Archives for " izricanje mere zaštite od nasilja u porodici "

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti iz člana 340a KZ i određivanje nove mere

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti iz člana 340a KZ i određivanje nove mere

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela nasilje u porodici, i tom presudom izrečena mu je mera bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom, koju je okrivljeni prekršio, u takvoj pravnoj situaciji učinio je krivično delo kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti iz člana 340a stav 1. KZ, pa ima mesta da se tom presudom ponovo izrekne ista mera bezbednosti, ali u izmenjenoj sadržini.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Koja će se mera zaštite od nasilja u porodici odrediti zavisi od konkretne radnje koja predstavlja nasilje u porodici, opasnosti koja se tom radnjom izaziva, uznemirenosti člana porodice za tako preduzete radnje, njegove ugroženosti, kao i procene stepena opasnosti od ponovljenog nasilja.

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici određena je trajnim glagolom, pa se smatra da je delo učinjeno ako je radnja izvršena jednom ili više puta.