Tag Archives for " neuračunljivost "

Neuračunljivost

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neuračunljivost

Kada je veštačenjem od strane veštaka medicinske struke utvrđeno da kod okrivljenog zbog prirode duševnog oboljenja ne postoji ozbiljna opasnost da učini krivično teže delo, ima mesta izricanju mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi jer je u neuračunljivom stanju učinio protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo.

Ukidanje klauzule pravnosnažnosti i drugostepena odluka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Ukidanje klauzule pravnosnažnosti i drugostepena odluka

Kod činjenice da je osuđeni primio obe pravnosnažne presude i da je krivična dela izvršio u uračunljivom stanju neosnovani su žalbeni navodi da iz priložene medicinske dokumentacije pouzdano proizlazi da je osuđeni sada neuračunljiva osoba, a posebno imajući u vidu da mogućnost da osuđeni izdržava kaznu zatvora s obzirom na njegovo zdravstveno stanje može biti predmet razmatranja u nekom drugom postupku, a ne po predlogu za ukidanje klauzule pravosnažnosti presude kojom je osuđenom izrečena jedinstvena kazna u zakonito sprovedenom postupku.

Pretpostavka svesti o protivpravnosti i uračunljivosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pretpostavka svesti o protivpravnosti i uračunljivosti

Svest o protivpravnosti, kao i uračunljivost kao samostalni elementi krivice se pretpostavljaju, pa se njihovo postojanje ne mora utvrđivati u svakom konkretnom slučaju.

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, takav učinilac ne može biti obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnivati na nalazu i mišljenju Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u kojoj je okrivljeni smešten radi lečenja, pa se ne radi o nezakonitom dokazu i prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Uračunljivost i postupak u slučaju neuračunljivosti u Republici Srpskoj

UDK: 343.222(497.6)

URAČUNLJIVOST I POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNLJIVOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ
Ranko Kerović, okružni javni tužilac u Bijeljini.

Rezime: Rad se bavi pojmom i osnovom uračunljivosti, vinosti, utvrđivanjem uračunljivosti, metodama utvrđivanja uračunljivosti (biološkim, psihološkim i biološko-psihološkim), biološkim elementima neuračunljivosti (duševna bolest, privremena duševna poremećenost), psihološkim (nemogućnost shvatanja svojih djela, nemogućnost upravljanja svojim postupcima), pojmom i karakteristikama bitno smanjene uračunljivosti, pojmom i karakteristikama skrivljene neuračunljivosti ili „actiones liberae in causa“, kao i uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se utvrdilo da se radi o skrivljenoj neuračunljivosti. U radu je objašnjen postupak koji se sprovodi kada se utvrdi da je neko lice izvršilo krivično djelo u neuračunljivom stanju, prijedlog i sadržina prijedloga za izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili liječenje na slobodi. Obrađen je i postupak zakazivanja glavnog pretresa, ko se sve poziva na glavni pretres, odluke nakon održanog pretresa, postupak u slučaju da se na glavnom pretresu utvrdi da je učinilac uračunljiv, postupak otpuštanja osuđenog lica iz zdravstvene ustanove, izmjene odluke o liječenju.

Ključne riječi:
uračunljivost, neuračunljivost, bitno smanjena uračunljivost, skrivljena neuračunljivost, postupak u slučaju neuračunljivosti…