Tag Archives for " zajednička imovina članova porodične zajednice "

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koja je stečena u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja zajedničku imovinu supružnika, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Zajednička imovina članova porodične zajednice

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina članova porodične zajednice

Da bi se neka imovina smatrala zajedničkom imovinom članova porodične zajednice potrebno je da ona bude rezultat zajedničkog rada članova te zajednice stečena u vreme trajanja zajednice života, a visina udela u sticanju se određuje prema doprinosu svakog učesnika u sticanju zajedničkog vlasništva.

Zajednička imovina članova porodične zajednice

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina članova porodične zajednice

Kada u porodičnoj zajednici sa supružnicima, odnosno vanbračnim partnerima žive krvni, tazbinski i adoptivni srodnici, koji rade na poljoprivrednom imanju ili zajednički vrše druge delatnosti, ili na drugi način zajednički privređuju, imovina stečena u toku trajanja te zajednice je zajednička imovina svih članova porodične zajednice koji su učestvovali u njenom sticanju.

Zajednička imovina članova porodične zajednice

USTAVNO PRAVO

Zajednička imovina članova porodične zajednice

Da bi neka imovina bila zajednička, nije dovoljno da je stečena za vreme trajanja porodične zajednice, već i da je stečena radom članova zajednice, a ne na neki drugi način – poklonom, nasleđem ili iz drugih izvora, npr. posebne imovine nekog od članova.