Tag Archives for " žalba izjavljena od neovlašćenog lica "

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

Kada je oštećeni primio obaveštenje od strane suda da je zamenik OJT odustao od krivičnog gonjenja protiv okrivljenog i da ima pravo da u roku od osam dana preuzme krivično gonjenje i poučen na posledice nepostupanja, pa u ostavljenom roku ne preuzme gonjenje već podnese žalbu protiv prvostepene presude kojom je optužba odbijena, takva žalba oštećenog je nedozvoljena, jer on ne spada u krug lica koje je ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u konkretnom slučaju.

Žalba izjavljena od neovlašćenog lica

NASLEDNO PRAVO

Žalba izjavljena od neovlašćenog lica

Žalbu lica koje se javlja kao punomoćnik učesnika ostavine, bez priloženog punomoćja za zastupanje, koje je delimično lišeno poslovne sposobnosti, čije pravne radnje nisu odobrene od strane organa starateljstva, sud odbacuje kao nedozvoljenu, jer je izjavljena od strane neovlašćenog lica.