Tag Archives for " utvrđivanje dominantnog položaja i troškovi postupka "

Dozvoljenost revizije

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog duga, dok se kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir, ako ne čine glavni dug.

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Utvrđivanje dominantnog položaja i troškovi postupka

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje dominantnog položaja i troškovi postupka

Pravnosnažnošću rešenja kojim se utvrđuje postojanje dominantnog položaja na relevantnom tržištu, Komisija za zaštitu konkurencije zaključkom obavezuje to pravno lice na plaćanje nužnih troškova nastalih vođenjem postupka po službenoj dužnosti.