Tag Archives for " povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda "

Zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

Kada se zahtev za zaštitu zakonitosti podnosi zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda, ta povreda mora biti utvrđena odlukom Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava i takva odluka mora biti dostavljena uz zahtev za zaštitu zakonitosti.