Tag Archives for " povreda ili ugrožavanje ljudskih prava i sloboda "

Presuda zbog propuštanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Presuda zbog propuštanja

U konkretnom slučaju došlo je do povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Opštinski sud donio presudu zbog propuštanja, a da nije prethodno, primjenom odredbe člana 336. Zakona o parničnom postupku, vratio apelantu na uređenje nepotpuni podnesak, koji je apelant dostavio sudu kao odgovor na tužbu.

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

Ukoliko se zahtev za zaštitu zakonitosti podnosi zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda, neophodno je da uz zahtev bude podneta i odluka Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava shodno odredbi člana 484. ZKP.

Zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

Kada se zahtev za zaštitu zakonitosti podnosi zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda, ta povreda mora biti utvrđena odlukom Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava i takva odluka mora biti dostavljena uz zahtev.