Tag Archives for " promena adrese punomoćnika stranke "

Promena adrese punomoćnika stranke

PROCESNO PRAVO

Promena adrese punomoćnika stranke

Neosnovano se u žalbi punomoćnika tužene navodi da je prvostepeni sud u donošenju ožalbene presude počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tačka 7. ZPP, jer je dostavu pismena vršio lično tuženoj, a ne njenom punomoćniku koji je u toku postupka promenio adresu, a o tome nije obavestio sud.