Tag Archives for " troškovima prvostepenog krivičnog postupka "

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

Kada je oštećeni primio obaveštenje od strane suda da je zamenik OJT odustao od krivičnog gonjenja protiv okrivljenog i da ima pravo da u roku od osam dana preuzme krivično gonjenje i poučen na posledice nepostupanja, pa u ostavljenom roku ne preuzme gonjenje već podnese žalbu protiv prvostepene presude kojom je optužba odbijena, takva žalba oštećenog je nedozvoljena, jer on ne spada u krug lica koje je ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u konkretnom slučaju.

Odluka drugostepenog suda o troškovima prvostepenog krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odluka drugostepenog suda o troškovima prvostepenog krivičnog postupka

Ukoliko je okrivljeni bez nepokretne i vrednije pokretne imovine, a uz to je korisnik socijalne pomoći i osuđen na višegodišnju kaznu zatvora, plaćanjem troškova krivičnog postupka bila bi dovedena u pitanje njegova egzistencija.