Tag Archives for " neustavnost "

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

U situaciji kada je podržavljenje imovine izvršeno aktom nadležnog organa, pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti, ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.

Privremeno u(ne)ređivanje penzija

UDK: 364.35(497.11)
342.734(497.11)

PRIVREMENO U(NE)REĐIVANJE PENZIJA
Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union.

Rezime: Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija trebalo bi, po nazivu, da reguliše tehniku isplate penzija, ali se upušta u supstancu prava na penziju, narušavajući ustavne odredbe o sistemskim zakonima (član 97. tačka 8), zabrani smanjivanja dostignutog nivoa prava (član 20. stav 2), usklađenosti zakona sa ratifikovanim međunarodnim ugovorom (član 194. stav 5) i zabrani diskriminacije (član 21. stav 2).

Ključne reči: pravo na penziju, ljudska prava, sistemski zakon, surogat-zakon, neustavnost.