Tag Archives for " obustava izvršenja pojedinačnog akta ili radnje "

Neblagovremeni predlog za izmenu pravnosnažnog pojedinačnog akta

 

POSEBNI ZAKONI

Zakon o Ustavnom sudu – Zakonik o krivičnom postupku

Neblagovremeni predlog za izmenu pravnosnažnog pojedinačnog akta

Predlog za izmenu pravosnažnog pojedinačnog akta donetog na osnovu zakona, za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti sa Ustavom, može se podneti u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke u “Službenom glasniku Republike Srbije” ako od dostavljanja pojedinačnog akta do podnošenja predloga ili inicijative za pokretanje postupka nije prošlo više od dve godine.

Obustava izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu opšteg akta čija se ustavnost i zakonitost ocenjuje

USTAVNO PRAVO

Obustava izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu opšteg akta čija se ustavnost i zakonitost ocenjuje

Ustavni sud može u toku postupka, do donošenja konačne odluke, obustaviti izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu opšteg akta čija se ustavnost i zakonitost ocenjuje, ako bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice.