Tag Archives for " ocenjivanje ustavnosti "

Ocenjivanje zakonitosti konačnog upravnog akta

USTAVNO PRAVO

Ocenjivanje zakonitosti konačnog upravnog akta

Kada u upravnom sporu zakonitost konačnog upravnog akta proverava na podlozi činjenica utvrđenih u upravnom postupku, ne postoji obaveza Upravnog suda da obrazlaže sve navode tužbe ukoliko su oni već isticani u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu i u tom postupku bili ocenjeni.