Tag Archives for " preispitivanje sudske odluke "

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke

Zahtev za preispitivanje sudske odluke, kao vanredno pravno sredstvo u upravnom sporu, koji je podnet protiv rešenja kojim nije odlučivano o predmetu upravnog spora, već o zahtevu tužioca za odlaganje izvršenja tužbom osporenog rešenja, nije dozvoljen u smislu člana 49. st. 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima.