Tag Archives for " troškovi branioca okrivljenog po službenoj dužnosti "

Troškovi koji pripadaju braniocu okrivljenog po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi koji pripadaju braniocu okrivljenog po službenoj dužnosti

Braniocu okrivljenog po službenoj dužnosti pripadaju i troškovi na ime prisustva saslušanju okrivljenog i prisustvu pregovorima o zaključenju sporazuma o priznanju krivičnog dela pred javnim tužiocem i o tim troškovima mora da odluči sud.